Nieuws

 

Het vormingsaanbod 2021-2022 kan u in pdf raadplegen. 

In het aanbod werden inhaalsessies opgenomen, vormingen waarop jullie reeds ingeschreven waren maar helaas niet konden doorgaan. Hiervoor zullen jullie een mail ontvangen om deelname te herbevestigen. Het nieuwe aanbod is gegroeid uit beleidskeuzes, noden uit het werkveld en vormingen die jaarlijks worden aangeboden en meestal roteren over de provincies. 

Ook de uitwerking van vormingen hebben te lijden onder verschuiving van prioriteiten wegens extra taken omwille van corona (zowel intern als bij externen). In de brochure staan dan ook enkele vormingen waar concrete informatie nog ontbreekt. Aan deze vormingen wordt nog volop gewerkt en de nodige informatie wordt spoedig aangevuld. Begin september mogen jullie een aangepaste versie van de brochure verwachten.

De inschrijvingsperiode start op maandag 6 september 2021. 
Modernisering buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3
    
Omschrijving:
Opleidingsvorm 3 (OV3) is mee opgenomen in het moderniseringstraject secundair. In de matrix heeft OV3 een plaats binnen de arbeidsmarktgerichte opleidingen. Enerzijds is er de inhoudelijke afstemming met het gewoon secundair onderwijs, anderzijds wordt de werking van OV3 gewijzigd. Vooral voor het praktijkgericht gedeelte (BGV) zijn er grondige wijzigingen aan inhoud en werking. Dit resulteert in een grondig herdenken van OV3.
    
Spreker(s):
Wim Rongé (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
    
Datum:
12-10-2021 (9.30-16.00)  
    
Plaats:
Vrij CLB Netwerk
Anatole Francestraat 119
1030 Brussel
Tel: 02 240 07 55
Klik voor routebeschrijving
    
Prijs: 72.00
Catering:11.50
    
 Gebruikersnaam
Wachtwoord
Nog geen VCLB-login? Registreer hier.
VCLB Nascholing is een initiatief van de Vrije-CLB-Koepel vzw