Nieuws

 

Het vormingsaanbod 2021-2022 kan u in pdf raadplegen. 

In het aanbod werden inhaalsessies opgenomen, vormingen waarop jullie reeds ingeschreven waren maar helaas niet konden doorgaan. Hiervoor zullen jullie een mail ontvangen om deelname te herbevestigen. Het nieuwe aanbod is gegroeid uit beleidskeuzes, noden uit het werkveld en vormingen die jaarlijks worden aangeboden en meestal roteren over de provincies. 

Ook de uitwerking van vormingen hebben te lijden onder verschuiving van prioriteiten wegens extra taken omwille van corona (zowel intern als bij externen). In de brochure staan dan ook enkele vormingen waar concrete informatie nog ontbreekt. Aan deze vormingen wordt nog volop gewerkt en de nodige informatie wordt spoedig aangevuld. Begin september mogen jullie een aangepaste versie van de brochure verwachten.

De inschrijvingsperiode start op maandag 6 september 2021. 
Onthaal- en administratief medewerkers, tussen hamer en aambeeld (Wijnegem) (inhaalsessies)
    
Omschrijving:
Als onthaal- en administratief medewerker moet je voortdurend afstemmen met veel mensen en op materiële en regelaspecten van je organisatie. Zowel in het onderling samenwerken als in de contacten met externen wordt veel omschakeling en flexibiliteit verwacht. Deze vorming geeft je nuttige en constructieve handvatten om dit alles te managen én de zorg voor jezelf niet uit het oog te verliezen.
    
Spreker(s):
Birgit Bongaers (klinisch psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut)
    
Datum:
16-09-2021 (9.30-16.00)  
    
Plaats:
't Gasthuis Wijnegem
Turnhoutsebaan 199
2110 Wijnegem
Tel: 032882180
Klik voor routebeschrijving
    
Prijs: Niet van toepassing
Catering:11.50
    
 Gebruikersnaam
Wachtwoord
Nog geen VCLB-login? Registreer hier.
VCLB Nascholing is een initiatief van de Vrije-CLB-Koepel vzw