Nieuws

Het vormingsaanbod 2021-2022 kan u in pdf raadplegen. 

In de brochure staan enkel vormingen waar concrete informatie nog ontbreekt. Aan deze vormingen wordt nog volop gewerkt, hiervoor kan (nog) niet worden ingeschreven. 

De algemene inschrijvingsperiode is afgelopen. De bevestigingen van deelname worden in de loop van oktober verstuurd. U kan wel nog inschrijven voor vormingen waar nog voldoende plaatsen voor zijn (ook inhaalsessies). 

inschrijfknop weg = vorming volzet 

 

 

Wijzigingen/aanvullingen

- Datum vorming 'Gesprekstechnieken systematische contactmomenten eerste kleuters': donderdag 10 februari 2022 (Brussel). 

- Instroomdag voor nieuwe medewerkers van 16 november gaat ONLINE door (niet in Schaarbeek)

- De vormingen 'Beroepsgeheim, deontologie en dilemmatraining' en 'Deontologische en juridische aspecten van leerlingenbegeleiding' op 19 oktober, 28 oktober en 9 november zullen ONLINE doorgaan (en niet in Vrij CLB Netwerk, Schaarbeek) 

Beroepsgeheim, deontologie en dilemmatraining (4 dagen)
    
Omschrijving:
Het professioneel handelen van CLB-medewerkers situeert zich in een juridisch en deontologisch kader. Het is belangrijk dat élke CLB-medewerker dit juridisch kader kent. De vierdaagse vorming bevat de basisprincipes van dit deontologisch en juridisch kader én een training m.b.t. het handelen wanneer je voor moeilijke keuzes staat tijdens een begeleidingstraject (het doorbreken van het beroepsgeheim, moeilijke beslissingen nemen op een overwogen en beargumenteerde wijze …). Dag 1: we kaderen de positie van Vrij CLB Netwerk binnen de regelgeving en bespreken de verschillende soorten ouderlijk gezag, de principes van bekwaamheid van de leerling en de implicaties hiervan voor de CLB-praktijk (o.a. in relatie tot een (v)echtscheiding). Dag 2: het beroepsgeheim van de CLB-medewerker wordt toegelicht. Er wordt ingegaan op de situaties wanneer je beroepsgeheim mag doorbreken en wanneer niet. Daarnaast worden ook de basisprincipes van de privacywetgeving toegelicht. Dag 3: er wordt ingegaan op de positie van minderjarigen in de wereld van justitie (gerechtelijke jeugdhulp, MOF, PS, …). In de namiddag worden casussen besproken over het geheel van de vorming. Dag 4: dilemmatraining
    
Spreker(s):
Nele Desmet (‘t Zitemzo – voorheen Kinderrechtswinkel), Annelien Maebe (Vrij CLB Netwerk) en Kris Stas (stafmedewerker SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw, docent Karel de Grote Hogeschool Antwerpen)
    
Datum:
19-10-2021 (9.30-16.00)  28-10-2021 (9.30-16.00)  09-11-2021 (9.30-16.00)  23-11-2021 (9.30-16.00)  
    
Plaats:
ONLINE


Tel:
Klik voor routebeschrijving
    
Prijs: 240.00
Catering:46.00
    
 Gebruikersnaam
Wachtwoord
Nog geen VCLB-login? Registreer hier.
VCLB Nascholing is een initiatief van de Vrije-CLB-Koepel vzw