Nieuws

 

Het vormingsaanbod 2021-2022 kan u in pdf raadplegen. 

In het aanbod werden inhaalsessies opgenomen, vormingen waarop jullie reeds ingeschreven waren maar helaas niet konden doorgaan. Hiervoor zullen jullie een mail ontvangen om deelname te herbevestigen. Het nieuwe aanbod is gegroeid uit beleidskeuzes, noden uit het werkveld en vormingen die jaarlijks worden aangeboden en meestal roteren over de provincies. 

Ook de uitwerking van vormingen hebben te lijden onder verschuiving van prioriteiten wegens extra taken omwille van corona (zowel intern als bij externen). In de brochure staan dan ook enkele vormingen waar concrete informatie nog ontbreekt. Aan deze vormingen wordt nog volop gewerkt en de nodige informatie wordt spoedig aangevuld. Begin september mogen jullie een aangepaste versie van de brochure verwachten.

De inschrijvingsperiode start op maandag 6 september 2021. 
Beroepsgeheim, deontologie en dilemmatraining (4 dagen)
    
Omschrijving:
Het professioneel handelen van CLB-medewerkers situeert zich in een juridisch en deontologisch kader. Het is belangrijk dat élke CLB-medewerker dit juridisch kader kent. De vierdaagse vorming bevat de basisprincipes van dit deontologisch en juridisch kader én een training m.b.t. het handelen wanneer je voor moeilijke keuzes staat tijdens een begeleidingstraject (het doorbreken van het beroepsgeheim, moeilijke beslissingen nemen op een overwogen en beargumenteerde wijze …). Dag 1: we kaderen de positie van Vrij CLB Netwerk binnen de regelgeving en bespreken de verschillende soorten ouderlijk gezag, de principes van bekwaamheid van de leerling en de implicaties hiervan voor de CLB-praktijk (o.a. in relatie tot een (v)echtscheiding). Dag 2: het beroepsgeheim van de CLB-medewerker wordt toegelicht. Er wordt ingegaan op de situaties wanneer je beroepsgeheim mag doorbreken en wanneer niet. Daarnaast worden ook de basisprincipes van de privacywetgeving toegelicht. Dag 3: er wordt ingegaan op de positie van minderjarigen in de wereld van justitie (gerechtelijke jeugdhulp, MOF, PS, …). In de namiddag worden casussen besproken over het geheel van de vorming. Dag 4: dilemmatraining
    
Spreker(s):
Nele Desmet (‘t Zitemzo – voorheen Kinderrechtswinkel), Annelien Maebe (Vrij CLB Netwerk) en Kris Stas (stafmedewerker SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw, docent Karel de Grote Hogeschool Antwerpen)
    
Datum:
19-10-2021 (9.30-16.00)  28-10-2021 (9.30-16.00)  09-11-2021 (9.30-16.00)  23-11-2021 (9.30-16.00)  
    
Plaats:
Vrij CLB Netwerk
Anatole Francestraat 119
1030 Brussel
Tel: 02 240 07 55
Klik voor routebeschrijving
    
Prijs: 240.00
Catering:46.00
    
 Gebruikersnaam
Wachtwoord
Nog geen VCLB-login? Registreer hier.
VCLB Nascholing is een initiatief van de Vrije-CLB-Koepel vzw