Nieuws

Inschrijven

De inschrijvingsperiode loopt van 2 tot en met 22 september 2019. 

 

Nascholingsbrochure 2019-2020

Download de pdf-brochure.

 

Wijzigingen/aanvullingen/correcties

 •  Brochure p72: terugkomdag ambassadeurs toernee vital: de data voor Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen werden foutief omgewisseld. De correcte data zijn: donderdag 20 februari 2020 voor Oost-Vlaanderen in Gent en dinsdag 24 maart 2020 voor West-Vlaanderen in Brugge  

 • Intervisie beroepsgeheim én dilemmatraining: de intervisie beroepsgeheim (brochure p 47) kan ook aangevuld worden met een praktijkgerichte dilemmatraining op centrumniveau (spreekster: Kris Stas). CLB's kunnen ook hiervoor intekenen via mail naar nascholing@vrijclbnetwerk.be


Leeswijzer  

Inschrijvingen algemeen:

Inschrijvingen voor VCLB medewerkers gebeuren via de vormingsverantwoordelijke van het centrum. Gelieve door te geven aan Vrij CLB Netwerk - Nascholing wie de vormingsverantwoordelijke is van het centrum, op deze wijze kunnen wij het inschrijven van Vrij CLB Netwerk medewerkers vlot laten verlopen.

Bij het inschrijven van personeelsleden door de vormingsverantwoordelijke staan er soms personeelsleden in de keuzelijst die niet meer actief op het centrum werken of ontbreken er personeelsleden. Laat het ons weten via mail ( nascholing@vrijclbnetwerk.be ) en wij brengen het in orde.

Inschrijvingen van een Vrij CLB Netwerk medewerker niet via de vormingsverantwoordelijke van het centrum wordt beschouwd als een externe inschrijving.

Zoekcriteria

 • op de homepage worden de nascholingen chronologisch volgens datum weergegeven. Met 'volgende' en 'vorige' kan er genavigeerd worden.
 • er kan gezocht worden naar een nascholing met behulp van één of meerdere criteria:

  categorie: de nascholing wordt ingedeeld bij een categorie: doelgroepen, methodieken, thema's of management
  domein: de nascholing kan op basis van de inhoud een specifiek kenmerk hebben
  functie: de nascholing richt zich tot alle disciplines of een specifieke discipline
  provincie: de nascholing richt zich tot alle provincies of een specifieke provincie

Inschrijven voor Vrij CLB Netwerk medewerkers

 • De centra aangesloten bij Vrij CLB Netwerk hebben aan Vrij CLB Netwerk - Nascholing laten weten welke medewerker(s) voor het centrum verantwoordelijk zijn voor de inschrijvingen. Enkel deze medewerkers kunnen eens ze ingelogd zijn de inschrijvingen voor heel hun centrum uitvoeren. Indien de namen nog niet zijn doorgegeven wie voor het centrum inschrijvingen mag uitvoeren.
 • De verantwoordelijken kunnen zichzelf en medewerkers van het centrum inschrijven op voorwaarde dat deze geregistreerd zijn op de Vrij CLB Netwerk website.(vergeet het CLB niet in te vullen bij de registratie
 • Individuele Vrij CLB Netwerk medewerkers hoeven zich in opdracht van het centrum niet persoonlijk in te schrijven. 
 • Wanneer er voor een bepaalde nascholing te veel inschrijvingen zijn, delen we aan de directies mee wat het maximum aantal deelnemers is dat voor het centrum kan inschrijven. We houden hiervoor rekening met het aantal personeelsleden van elk centrum. De directie van het centrum beslist wie uiteindelijk kan inschrijven 

Inschrijven voor niet Vrij CLB Netwerk medewerkers

 • Ook wie niet in een vrij centrum voor leerlingenbegeleiding werkt kan inschrijven voor een nascholing. Hiervoor moet een registratieformulier ingevuld worden op de website van Vrij CLB Netwerk - Nascholing. Na registratie kan de online-inschrijving afgewerkt worden. Bewaar gebruikersnaam en paswoord, deze blijven geldig bij een latere inschrijving.
 • Deelnemen is pas mogelijk als de inschrijvingen vanuit de centra, aangesloten bij Vrij CLB Netwerk, het maximum aantal niet overschrijdt. Een bevestiging van inschrijving of weigering krijg je per mail. Bij weigering kom je op een wachtlijst te staan.

Bevestiging inschrijving

 • Alle aanvragen tot inschrijving worden verwerkt door Vrij CLB Netwerk - Nascholing. Eens je inschrijving definitief is krijgt de deelnemer per mail een bevestiging.

Annulatie

 • Annuleren kan tot ten laatste 10 werkdagen vooraf. Bij latere annulaties zijn wij genoodzaakt toch de kostprijs aan te rekenen. De ingeschrevene ontvangt een bevestiging van annulatie per mail.

Wijziging nascholing

 • Wijzigingen zijn na te lezen op de website. Bij iedere nascholing wordt in een opmerkingenveld de eventuele wijziging of verschil met de brochure aangegeven. Ingeschreven deelnemers ontvangen per mail de wijziging.

Mijn cursussen

 • Vrij CLB Netwerk medewerkers die ingeschreven zijn voor een nascholing kunnen inloggen op de VCLB nascholing site. In de rechterkolom zien zij dan de cursussen waarvoor ze ingeschreven zijn en kunnen de details van de nascholing opvragen.


Gebruikersnaam
Wachtwoord
Nog geen VCLB-login? Registreer hier.
VCLB Nascholing is een initiatief van de Vrije-CLB-Koepel vzw