Nieuws

Inschrijven

De inschrijvingsperiode is afgelopen. U kan nu enkel nog inschrijven voor nascholingen waar er nog voldoende plaats voor is. Wanneer het icoontje 'schrijf u in' echter ontbreekt, betekent dit dat de nascholing volzet is. 

 

Nascholingsbrochure 2019-2020

Download de pdf-brochure.

 

Wijzigingen/aanvullingen/correcties

 •  Brochure p72: terugkomdag ambassadeurs toernee vital: de data voor Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen werden foutief omgewisseld. De correcte data zijn: donderdag 20 februari 2020 voor Oost-Vlaanderen in Gent en dinsdag 24 maart 2020 voor West-Vlaanderen in Brugge  

 • Intervisie beroepsgeheim én dilemmatraining: de intervisie beroepsgeheim (brochure p 47) kan ook aangevuld worden met een praktijkgerichte dilemmatraining op centrumniveau (spreekster: Kris Stas). CLB's kunnen ook hiervoor intekenen via mail naar nascholing@vrijclbnetwerk.be

 • Redelijke aanpassingen gaat niet door op 13 november: naar aanleiding van het regeerakkoord en de onduidelijkheid rond de procedure afweging redelijkheid van aanpassingen en de rol van CLB hierbij, zien we ons genoodzaakt om de nascholing die gepland was op 13 november uit te stellen tot we meer duidelijkheid hebben. 

 • Het Vlaggensysteem van Sensoa van 10 en 17 januari 2020 in Brugge werd geannuleerd omwille van te weinig inschrijvingen.

 • 'Praten op motiverende wijze binnen een systematisch contactmoment' op vrijdag 21 februari 2020 in Odisee, Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Schaarbeek)
Leeswijzer  

Inschrijvingen algemeen:

Inschrijvingen voor VCLB medewerkers gebeuren via de vormingsverantwoordelijke van het centrum. Gelieve door te geven aan Vrij CLB Netwerk - Nascholing wie de vormingsverantwoordelijke is van het centrum, op deze wijze kunnen wij het inschrijven van Vrij CLB Netwerk medewerkers vlot laten verlopen.

Bij het inschrijven van personeelsleden door de vormingsverantwoordelijke staan er soms personeelsleden in de keuzelijst die niet meer actief op het centrum werken of ontbreken er personeelsleden. Laat het ons weten via mail ( nascholing@vrijclbnetwerk.be ) en wij brengen het in orde.

Inschrijvingen van een Vrij CLB Netwerk medewerker niet via de vormingsverantwoordelijke van het centrum wordt beschouwd als een externe inschrijving.

Zoekcriteria

op de homepage worden de nascholingen chronologisch volgens datum weergegeven. Met 'volgende' en 'vorige' kan er genavigeerd worden.

 

Inschrijven voor Vrij CLB Netwerk medewerkers

 • De centra aangesloten bij Vrij CLB Netwerk hebben aan Vrij CLB Netwerk - Nascholing laten weten welke medewerker(s) voor het centrum verantwoordelijk zijn voor de inschrijvingen. Enkel deze medewerkers kunnen eens ze ingelogd zijn de inschrijvingen voor heel hun centrum uitvoeren. 
 • Individuele Vrij CLB Netwerk medewerkers hoeven zich in opdracht van het centrum niet persoonlijk in te schrijven. 
 • Wanneer er voor een bepaalde nascholing te veel inschrijvingen zijn, delen we aan de directies mee wat het maximum aantal deelnemers is dat voor het centrum kan inschrijven. We houden hiervoor rekening met het aantal personeelsleden van elk centrum. De directie van het centrum beslist wie uiteindelijk kan inschrijven 

Inschrijven voor niet Vrij CLB Netwerk medewerkers

 • Ook wie niet in een vrij centrum voor leerlingenbegeleiding werkt kan inschrijven voor een nascholing. Hiervoor moet een registratieformulier ingevuld worden op de website van Vrij CLB Netwerk - Nascholing. Na registratie kan de online-inschrijving afgewerkt worden. Bewaar gebruikersnaam en paswoord, deze blijven geldig bij een latere inschrijving.
 • Deelnemen is pas mogelijk als de inschrijvingen vanuit de centra, aangesloten bij Vrij CLB Netwerk, het maximum aantal niet overschrijdt. Een bevestiging van inschrijving of weigering krijg je per mail. Bij weigering kom je op een wachtlijst te staan.

Bevestiging inschrijving

 • Alle aanvragen tot inschrijving worden verwerkt door Vrij CLB Netwerk - Nascholing. Eens je inschrijving definitief is krijgt de deelnemer per mail een bevestiging.

Annulatie

 • Annuleren kan tot ten laatste 10 werkdagen vooraf. Bij latere annulaties zijn wij genoodzaakt toch de kostprijs aan te rekenen. De ingeschrevene ontvangt een bevestiging van annulatie per mail.

Wijziging nascholing

 • Wijzigingen zijn na te lezen op de website. Bij iedere nascholing wordt in een opmerkingenveld de eventuele wijziging of verschil met de brochure aangegeven. Ingeschreven deelnemers ontvangen per mail de wijziging.

Mijn cursussen

 • Vrij CLB Netwerk medewerkers die ingeschreven zijn voor een nascholing kunnen inloggen op de VCLB nascholing site. In de rechterkolom zien zij dan de cursussen waarvoor ze ingeschreven zijn en kunnen de details van de nascholing opvragen.


Gebruikersnaam
Wachtwoord
Nog geen VCLB-login? Registreer hier.
VCLB Nascholing is een initiatief van de Vrije-CLB-Koepel vzw