Nieuws

Het vormingsaanbod 2020-2021 kan u in pdf raadplegen.

De inschrijvingsperiode is afgelopen (1 tot en met 25 september). Inschrijven kan enkel nog op aanvraag via mail naar nascholing@vrijclbnetwerk.be (uitgezonderd de instroomdagen en infomomenten).

Wijzigingen 

Locaties:

 • Instroomdag voor nieuwe medewerkers van 27 april: online
 • Teamcoaching Gent (leidinggevenden en teamcoaches): online
 • Ambassadeurs Toernee Vital: online
 • Buiten de lijnen: online

Info

 • Kapstokken bij een handelingsgericht diagnostisch traject (e-modules): de inhoud van de vorming uit de voorbije jaren, wordt door het Prodia-team omgezet in online-modules die zelfstandig te doorlopen zijn. In de loop van 2020-2021 zullen de e-modules vrij beschikbaar gesteld worden op www.prodiagnostiek.be. De leerpaden worden uitgewerkt volgens de Prodia-denkkaders: handelingsgericht werken, handelingsgerichte diagnostisch traject, ICF-CY, … 

Uitgestelde/geannuleerde vormingen

 • Creatief met jonge kinderen communiceren
 • Omgaan met kindermishandeling
 • Oplossingsgericht werken: creatieve communicatietechnieken 
 • Dilemmatraining
 • Opleiding vertrouwenspersonen
 • Onthaalmedewerkers, eerste onthaal in het FransVan suïcidepreventie naar een beleid geestelijke gezondheidszorg op school
    
Omschrijving:
Onder impuls van de Vlaamse gezondheidsheidsdoelstellingen besteden scholen en CLB’s aandacht aan suïcidepreventie bij jongeren. Loont dat? In deze nascholing worden acties rond suïcidepreventie ingebed in een schoolbeleid rond geestelijke gezondheid. In een eerste dag gaan we concreet aan de slag rond suïcidepreventie: de focus ligt op het signaleren van suïcidegedachten, de gesprekstechnieken die men best gebruikt bij jongeren die een suïcidepoging overwegen of ondernamen, de mogelijkheden en grenzen van een zorgtraject binnen CLB, de verwijzing naar het netwerk en het omgaan met crisissituaties inzake suïcide. Een tweede dag van deze vorming is gericht op schoolondersteuning en het zorgbeleid op school. We gaan in op prevalentiegegevens van zelfmoord en psychisch lijden. We schetsen wat er preventief kan gebeuren op school en in de klas om ervoor te zorgen dat leerlingen veerkrachtig blijven. We werken een preventief beleid uit en gaan na wat we op voorhand kunnen doen t.a.v. crisissituaties.
    
Spreker(s):
Karolina Bystram (CGG Brussel), An Victoir ( VCLB-Vormingscentrum)
    
Datum:
24-03-2015  26-05-2015  
    
Plaats:
Vrij CLB Netwerk
Anatole Francestraat 119
1030 Brussel
Tel: 02 240 07 55
Klik voor routebeschrijving
    
Opmerkingen:
Voor CLB-medewerkers van alle disciplines.

Prijs: 144.00
Catering:23.00
    
 Gebruikersnaam
Wachtwoord
Nog geen VCLB-login? Registreer hier.
VCLB Nascholing is een initiatief van de Vrije-CLB-Koepel vzw