Nieuws

Het vormingsaanbod 2020-2021 kan u in pdf raadplegen.

De inschrijvingsperiode is afgelopen (1 tot en met 25 september). Inschrijven kan enkel nog op aanvraag via mail naar nascholing@vrijclbnetwerk.be (uitgezonderd de instroomdagen en infomomenten).

Wijzigingen 

Locaties:

 • Instroomdag voor nieuwe medewerkers van 27 april: online
 • Teamcoaching Gent (leidinggevenden en teamcoaches): online
 • Ambassadeurs Toernee Vital: online
 • Buiten de lijnen: online

Info

 • Kapstokken bij een handelingsgericht diagnostisch traject (e-modules): de inhoud van de vorming uit de voorbije jaren, wordt door het Prodia-team omgezet in online-modules die zelfstandig te doorlopen zijn. In de loop van 2020-2021 zullen de e-modules vrij beschikbaar gesteld worden op www.prodiagnostiek.be. De leerpaden worden uitgewerkt volgens de Prodia-denkkaders: handelingsgericht werken, handelingsgerichte diagnostisch traject, ICF-CY, … 

Uitgestelde/geannuleerde vormingen

 • Creatief met jonge kinderen communiceren
 • Omgaan met kindermishandeling
 • Oplossingsgericht werken: creatieve communicatietechnieken 
 • Dilemmatraining
 • Opleiding vertrouwenspersonen
 • Onthaalmedewerkers, eerste onthaal in het FransTaalvaardigheidsonderwijs, taalscreening secundair onderwijs
    
Omschrijving:
Vanaf schooljaar ‘14-‘15 zijn de scholen verplicht om het Nederlands van pas gestarte leerlingen te onderzoeken. Op basis van deze resultaten zullen zij gepaste maatregelen nemen om leerlingen met een taalachterstand te ondersteunen. Gezien onze schoolondersteunende opdracht is het noodzakelijk dat medewerkers geïnformeerd worden over deze verplichte taalscreening en de mogelijkheden van aanpak na de screening. Na deze vormingsdag zijn de deelnemers in staat het gesprek over taalvaardigheid, taalscreening en mogelijke ondersteuningsmaatregelen op te volgen en met de school mee te zoeken naar schoolspecifieke aanknopingspunten. Met deze vormingsdag willen we bereiken dat de CLB medewerkers werkzaam in het gewoon secundair onderwijs: • inzicht hebben in taalvaardigheidsonderwijs en het luik schoolse taalachterstand; • inzicht hebben in mogelijkheden en valkuilen inzake de verplichte taalscreening; • kennis hebben van de Toolkit Competenties Nederlands Breed Evalueren; • weten welke visie onderwijs heeft inzake de screening en aanpak; • kennis hebben van de mogelijkheden om de leerlingen te ondersteunen na de screening.
    
Spreker(s):
Centrum voor taal en onderwijs, KULeuven
    
Datum:
17-09-2014 (10.00-16.00)  
    
Plaats:
Odisee, Kenniscentrum Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136
1030 Brussel
Tel: 02 240 68 44
Klik voor routebeschrijving
    
Opmerkingen:
Voor CLB-medewerkers die secundaire scholen ondersteunen in de uitbouw van een gelijkekansenbeleid met de focus op de uitbouw van taalvaardigheid.

Prijs: 72.00
Catering:11.50
    
 Gebruikersnaam
Wachtwoord
Nog geen VCLB-login? Registreer hier.
VCLB Nascholing is een initiatief van de Vrije-CLB-Koepel vzw